PAMATA
70,00
sākuma cena mēnesī
 • Līdz 20 grāmatojumi mēnesī
 • uzņēmums, kas tikko dibināts, vai neveic aktīvu saimniecisko darbību
 • Līdz 1-2 darbinieki
PROFESIONĀLAIS
260,00
sākuma cena mēnesī
 • 40-100 grāmatojumi
 • Kase, vairāki bankas konti, avansu norēķini, pamatlīdzekļi u.c.dokumenti
 • Līdz 5 darbinieki
ULTRA
605,00
mēnesī
 • līdz 250 grāmatojumi
 • 2 un vairākas kases sistēmas, 2-3 konti, 2 un vairāk avansu norēķinu personas.
 • virs 5 darbinieki

Piedāvājām veidu kā ietaupīt līdzekļus attīstībai un savu mērķu sasniegšanai.

Ja uzņēmums var ietaupīt uz:

 • darba vietu grāmatvedim;
 • datoru, grāmatvedības datorprogrammu u.c.
 • darba vietas ierīkošanas lietas;
 • atalgojums un VSAOI, ko maksā darba devējs;

SIA Mensarius, kā grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs var palīdzēt grāmatvedības uzskaitē, jo ir:

 • profesionāls personāls, zināšanas par aktuāliem normatīvajiem aktiem likumdošanā, nodokļos, uzņēmējdarbībā;
 • mēs saprotam klientu rūpes par savu finanšu datu precizitāti un drošību, tāpēc ir civiltiesiskā apdrošināšana grāmatvedībai (tā ir aizsardzība pret to, ja tematiskās pārbaudes, audita laikā tiek konstatētas grāmatvedības kļūdas. Uzņēmums var vērsties pret pakalpojumu sniedzēju);
 • darba procesā izmantojam inovatīvas tehnoloģijas – programmnodrošinājums u.c., pieredze dažādu programmu lietošanā;
 • Palīdzam mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem veikt pilnīgu grāmatvedības uzskaiti no idejas, reģistrācijas sākuma līdz gada pārskatiem visā darbības laikā.

SIA "Mensarius" kopš 2005.gada sniedz grāmatvedības pakalpojumus – dažādām uzņēmējdarbības formām – SIA, IK, biedrībām, pašnodarbinātajām personām, starptautisko uzņēmumu pārstāvniecībām.
Šo gadu laikā pakalpojumi ir sniegti dažādās jomās - ārstiem, gidiem, autoservisiem, mazumtirdzniecībai, vairumtirdzniecībai, ražošanai,  frizieriem, privātajiem bērnudārziem, būvniecībai, kokapstrādei, mežsaimniecībai, galdniecībai u.c.
Pašnodarbinātām personām, nodokļu maksātājiem grāmatvedības uzskaiti veicam vienkāršā ieraksta sistēmā, izmantojot saimnieciskās darbības uzskaites žurnālu. Tas ir liels plus uzņēmumam, jo ikdienas grāmatvedis šo uzskaiti nepārzina.
Otrais liels plus ir uzņēmuma darbinieki, gan uzņēmuma vadītājs, gan grāmatveži ir speciālists savā jomā. Pieredze gūta darbā ar Valsts ieņēmumu dienestu gan Valsts darba inspekciju, gan starptautiskajos uzņēmumos.
Trešais plus ir praktiska pieredze projektu tāmju sagatavošanā starp ziņojumu iesniegšanu pašvaldību projektos, ES projektos, kā arī projektu izstrādē un vadīšanā, realizācijā.

Uzņēmuma vadītāja Linda Miezīte ir arī Latvijas darba devēju konfederācijas mazouzņēmumu platformas pārstāve un piedalās Finanšu ministrijas, Ekonomikas ministrijas darba grupās ar saviem ieteikumiem, priekšlikumiem nodokļu un citu likumu izstrādē. Vienlaikus jau 4 gadus ir zvērinātas revidentes Silvijas Gulbes palīgs revīziju veikšanā, kā arī ir gan grāmatveža, uzņēmuma vadītāja un jurista izglītība, kas palīdz izprast sarežģītos uzņēmējdarbības līkločus.

Grāmatvedības pakalpojumi ir veids, kā atvieglot savus finanšu resursus.
Grāmatvedības būtība ir vadītāja iespēja redzēt sava darba augļus ciparos, sadzirdēt grāmatveža ieteikumu, kas ir darbībā jāuzlabo, jāpilnveido, jāmaina. Ne vienmēr svarīgākais ir tehniski apkopoti, sakārtoti dokumenti, bet apziņa, ka ar mana uzņēmuma dokumentāciju un saimnieciskās darbības uzskaiti ir viss kārtība, jo man ir tas īpašais palīgs – grāmatvedis.