SIA “Mensarius” ir izstrādātas vairākas angļu valodas mācību programmas. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai apmācāmie varētu izmantot jaunapgūtās prasmes reālās dzīves un saziņas situācijās.

Programmu īstenojot, izmantojam stāstījuma, komunikatīvās, prezentāciju, pāru un grupu darba metodes, kā arī diskusijas.

Mācību programmas:

  • Angļu bez priekšzināšanām (Beginner);
  • Angļu valoda ar priekšzināšanām (Elementary);
  • Angļu valoda ar priekšzināšanām (Lower Intermediate);
  • Angļu valoda ar priekšzināšanām (Intermediate);
  • Angļu valoda ar priekšzināšanām (Higher Intermediate).

Lai noskaidrotu savu zināšanu līmeni, aizpildi testu: Aizpildīt testu

Nodarbības grupām (4 – 6 cilvēki grupā) notiek 2x nedēļā. Individuālo nodarbību laikus saskaņojam ar klientu.

Nodarbības notiek mūsu vai klientu telpās.

Maksa par 1 akadēmisko stundu, mācoties grupā katru darba dienu – 4 EUR. Maksa par 1 individuālo nodarbību: 90 minūšu nodarbība – 26,67 EUR (t.sk. PVN) 60 minūšu nodarbība – 20,00 EUR (t.sk. PVN) Ja mācās 2 cilvēki, 90 minūšu nodarbība – 15 EUR (t.sk. PVN) katram.

Lai pieteiktos uz kursiem: Pieteikties kursiem