Valsts valodas apguves projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda.
Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas iedzīvotāji, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālai izaugsmei.
Projekts tiek plānots 2 kārtās (katrā mācību gadā):
1.kārta no 09.01.2017.-10.07.2017.
2.kārta no 11.07.2017.-17.11.2017.
SIA „Mensarius” mācību telpas atrodas Blaumaņa ielā 38/40, (ieeja no Pērses ielas 9/11), Rīgā un K.Barona ielā 3-5, Rīgā, ir tuvu sabiedriskajam transportam. Mācību centra telpas ir viegli pieejamā vietā, ērti sasniedzamas gan AR sabiedrisko, gan privāto transportu. Mācību telpas ir modernas un aprīkotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu AR darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas).
Lai pieteiktos kursiem pretendentam ir jāatnāk uz Pērses ielu 9/11, 4. stāvs kods 10.
Jāaizpilda pieteikums un tests, lai noteiktu zināšanu līmeni!