Latviešu valodas kursi

SIA „Mensarius” ir izstrādātas vairākas latviešu valodas mācību programmas. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās. Programmu īstenošanai tiek pielietotas stāstījuma, komunikatīvā, prezentāciju, pāru un grupu darba metodes, kā arī diskusijas, kas palīdz nostiprināt jauniegūtās valodas zināšanas.

Mācību programmas:

 • Iesācējiem bez priekšzināšanām (0->A1)
 • Ar pamata (A1) priekšzināšanām (A1->A2)
 • Ar vidējām (A2) priekšzināšanām (A2->B1)
 • Ar vidējām (B1) priekšzināšanām (B1->B2)
 • Ar labām (B2) priekšzināšanām (B2->C1)
 • Ar loti labām (C1) priekšzināšanām (C1->C2)

Kursu ilgums:

 • 50 – 150 ak.stundas
 • 1 ak.stunda - 45 minūtes
 • 1 nodarbība - 3 ak.stundas
 • Nodarbības grupām (4-6 klienti) notiek 2x nedēļā.
 • Individuālo nodarbību biežumu un garumu ir iespējams pieskaņot klientu vēlmēm.
 • Nodarbības notiek gan mūsu, gan klientu telpās.
 • Maksa par 90 ak.stundu kursu 199,00 EUR (t.sk. PVN) - intensīvais kurss, katru darba dienu, individuāli vienojoties.
 • Maksa par 150 ak.stundu kursu 360,00 EUR (t.sk. PVN)-intensīvais kurss, katru darba dienu, individuāli vienojoties.
 • Maksa par 1 individuālo nodarbību:
 • 90 minūšu nodarbība - 26,67 EUR (t.sk. PVN)
 • Ja mācās 2 cilvēki, 90 minūšu nodarbība – 15,00 EUR (t.sk. PVN) katram