Projekts Latviešu valoda rīdziniekiem 2017.gada 9.janvārī ir uzsākta projekta īstenošana. Projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, vismaz par vienu zināšanu pakāpi. Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas iedzīvotāji, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālai izaugsmei.

Projekts tiek plānots 2.kārtās (katrā mācību gadā):

  • 1.kārta no 09.01.2017.-10.07.2017.
  • 2.kārta no 11.07.2017.-17.11.2017.

Mācību telpas atrodas Blaumaņa ielā 38/40, (ieeja no Pērses ielas 9/11), Rīgā un K.Barona ielā 3-5, Rīgā, kas ir ļoti tuvu sabiedriskajam transportam un var ērti nokļūt no citiem Rīgas pilsētas rajoniem. Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas).

 

 

Projekta apraksts

Ir noslēgusies pieteikšanās uz latviešu valodas kursiem rīdziniekiem, kas norisinājās no 08.02.2016.  -10.02.2016.

SIA „Mensarius” piedāvātais valsts valodas apguves projekta mērķis ir paaugstināt latviešu valodas prasmi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda, vismaz par vienu zināšanu pakāpi. Projekta mērķa grupa ir pieaugušie Rīgas iedzīvotāji, kam valsts valodas apgūšana nepieciešama profesionālai izaugsmei.

Projekts tiek plānots 2.kārtās:

  • 1.kārta no 08.02.2016.-17.07.2016.
  • 2.kārta no 18.07.2016.-17.11.2016.

SIA „Mensarius” mācību telpas atrodas Ganību dambī 24D-314, kas ir tuvu Sarkandaugavai, Vecmīlgrāvim, Rīgas Pilsētas Ziemeļu rajonam, kur dzīvo un strādā (rūpnīcu, ostas rajons) daudz cittautieši, kuri latviešu valodu nelieto komunikācijai un saziņai, kas ir mūsu mērķauditorija), ko līdz šim Rīgas domes projektā mēs pārstāvējām 2013., 2014. un 2015.gadā. Mācību centra telpas ir arī Merķeļa ielā 11, Rīgā un K.Barona ielā 3-5, Rīgā, kas ir ļoti tuvu sabiedriskajam transportam un var ērti nokļūt no citiem Rīgas pilsētas rajoniem. Mācību centra telpas ir viegli pieejamā vietā, ērti sasniedzamas gan ar sabiedrisko, gan privāto transportu. Mācību telpas ir modernas un aprīkotas, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Piedāvātais mācību laiks nodrošina apmācāmajiem iespēju apvienot apmācību procesu ar darbu (rīta, vakara, dienas un brīvdienu grupas). Projekta ietvaros SIA „Mensarius” ir izstrādātas katram valsts valodas līmenim atbilstošas mācību programmas - katra 90 akadēmiskās stundas. Tās ir veidotas, ņemot vērā pieaugušo izglītības mācīšanās īpatnības, kas nodrošina personības attīstību, sociālo iekļaušanos, pilsonisko līdzdalību un konkurētspēju darba tirgū, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot reālās dzīves un saziņas situācijās. Programmu īstenošanai tiek pielietotas stāstījuma, komunikatīvā, prezentāciju, pāru un grupu darba metodes, kā arī diskusijas, kas palīdz nostiprināt jauniegūtās valodas zināšanas.