SIA Mensarius piedalās dažādos projektos, tos izstrādājot, un realizējot. Projektus finansē no Latvijas valsts bužeta, Eiropas savienības, ERAF, LAD u.c. Jaunais plānošanas posms ir no 2014-2020, kas ir jauns izaicinājums. SIA Mensarius sadarbojas ar sabiedriskām organizācijām - Labdarības projektu atbalsta cents biedrību (www.lpac.lv), Krišjāņa Barona muzeju (www.barnonamuzejs.lv). Sadarbībā ar NVO ir tapuši projekti, kur Mensarius darbinieki ir iesaistījušies ar padomu, nodarbību vadīšanu vai telpām, vai finansējumu. Ja Jums ir kāda ideja priekšs sava uzņēmuma, tad varam izstrādāt projektu priekš Jums.