Vācu valoda (līdzīgi kā angļu valoda) ir viena no mūsdienu biznesa valodām.Mēs dzīvojām,mācāmies,ceļojam un strādājam vidē ,kur viena no komunikācijas valodām ir vācu valoda,līdztekus angļu valodai.Vācu valoda ir viena no pasaules visizplatītākajām valodām. Sevišķi daudz vācu valodas runātāju ir centrālajā Eiropā.

Mūsdienu sabiedrībā svešvaloda tiek akcentēta kā līdzeklis, lai cilvēks apzinātos valodu kā cilvēces un nacionālās kultūras sastāvdaļu, kā arī, lai sazinātos ar cilvēkiem visā pasaulē. Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā vācu valodas zināšanas kļūst arvien pieprasītākas darba tirgū.

Mācību rezultātā klausītāji īsā laika posmā sasniegt vismaz sarunvalodas līmeni un izprast gramatikas pamatlikumus. Kursu klausītāji lietošanas līmenī apgūst visas valodas prasmes, maksimāli intensīvi apgūstot pamata leksiku, kā arī plašāk pielietojamās gramatiskās struktūras.

Kursa laikā attīsta visas četras valodas prasmes – klausīšanos,lasīšanu,runāšanu,īpaši akcentējot sarunvalodas.

Nodarbības notiek no rīta,pa dienu un vakaros.

Nodarbības notiek grupās un individuāli.

Mācību procesā tiks aplūkotas dažādas tēmas:

1) Iepazīšanās. Ģimene, draugi, paziņas. Darbs. Mājoklis.

2) Nodarbošanās. Ikdiena. Brīvais laiks. Iepirkšanās (pārtikas produkti). Ēšanas paradumi. Kafejnīcā, restorānā. Pilsētā. Pastā. Bankā. Viesnīcā.

3) Ceļošana (lidosta, autoosta, dzelzceļa stacija). Atvaļinājumā un komandējumā.

4) Medicīniskā palīdzība (pie ārsta, aptiekā).

5) Lietišķas darījumu sarunas, sarakste.

Pēc vācu valodas kursa apguves un sekmīgi nokārtota noslēguma pārbaudes darba tiek izsniegts sertifikāts par apgūto valodas programmu.