Īstenot mērķus un piesaistīt finansējumu to atbalstam bieži vien palīdz dažādi konkursi. Mācību centrs “Mensarius” Rīgā  Blaumaņa ielā piedāvā intensīvos tālākizglītības kursos pieaugušajiem apgūt projektu vadību. Beidzot 150 akadēmisko stundu kursu, jūs saņemsiet zināšanu apliecinošu sertifikātu un pratīsiet praktiski sagatavot projektus iesniegšanai dažādās jomās, tai skaitā ES strukturālo fondu konkursos.

Mācību programmā:

1. Jēdziens „projekts”. Terminoloģija.
2. Klasificēšana pēc rakstura un lieluma.
3. Ietekmes joma.
4. Plānošanas priekšnosacījumi.
5. Organizācijas struktūras veidi.
6. ES strukturālie fondi.
7. Darbs ar vadlīnijām.
8. Piedāvājuma izteikšana.
9. Plānošana, vadīšana, kontrole.
10. Investīciju projektu sagatavošana.