Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 120 akadēmiskās stundas.

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība par kursa beigšanu.
Izglītības programmas mērķis: Ieinteresēt personas lietot mūsdienu tehnoloģijas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Iepazīstināt ar datora uzbūvi, populārakajām programmām un iespējām ekonomēt naudas līdzekļus, izmantojot jaunas tehnoloģiskas iespējas (internetbaka- pārskaitījumu veikšana un Skype- bezmaksas sarunas).

Datorzinības (bez priekšzināšanām) 

1) Datora uzbūve. Papildierīces.

2) Papildierīču pieslēgšana, informācijas ievietošana, droša aparatūras noņemšana. Darbs ar mapēm, ikonām. Ātrā rakstīšana.

3) Lietotāju kontu izveide – gmail.com (epasta ziņojumu sūtīšana ar pielikumiem).

4) Teksta redaktori (Teksta ievadīšana, fonti, formatēšana).

5) Teksta redaktori (Darbs ar teksta formatēšanu, attēlu ievietošana).

6) Teksta redaktori (Darbs ar tabulām, lappuses uzstādījumi, formatēšana).

7) Elektroniskās tabulas (Iepazīšanās ar pamatuzstādījumiem).

8) Elektroniskās tabulas (Darbs ar datiem, aprēķinu veikšana).

9) Elektroniskās tabulas (Vienkāršu tabulu un diagrammu veidošana).

10) Datora drošība – bezmaksas antivīrusu programmas. Populārākās interneta pārlūkprogrammas.

11) Interneta lietošana (Informācijas meklēšana, ziņu portāli, izklaides un sociālie portāli, sludinājumu serveri).

 

Datorzinības (ar priekšzināšanām)

1) Datora uzbūve. Papildierīces.

2) Papildierīču pieslēgšana, informācijas ievietošana/izņemšana, droša aparatūras noņemšana. Darbs ar mapēm, ikonām.

3) Lietotāju kontu izveide – gmail.com, inbox.lv Epasta sūtīšana, pielikumu pievienošana, epasta konfigurācija.

4) Teksta redaktori (Galvenie pamatuzstādījumi, teksta ievadīšana, formatēšana).

5) Teksta redaktori (Darbs ar tekstu, attēlu ievietošana attēlu uzstādījumi).

6) Teksta redaktori (Darbs ar tabulām, diagrammu veidošana un formatēšana).

7) Teksta redaktori (Teksta formatēšana izmantojot tabulācijas rīkus, darbs ar garāku tekstu, satura veidošana).

8) Prezentāciju veidošana (Ieteikumi par mūsdienīgas prezentācijas veidošanu, prezentācijas pamatuzstādījumi). Praktiskais darbs – prezentācijas izveidošana un prezentēšana.

9) Elektroniskās tabulas (Pamatuzstādījumi – datu ievadīšana, noformēšana).

10) Elektroniskās tabulas (Darbs ar datiem, aprēķini, izmantojot populārākās funkcijas, veidlapu veidošana).

11) Elektroniskās tabulas (Datu kārtošana, filtrēšana, validācija, darbs ar vairākām darba lapām).

12) Elektroniskās tabulas (Diagrammu veidošana un noformēšana. Datus saglabāšana un nosūtīšana).

13) Interneta lietošana (Tiešsaistes dokumentu izveidošana un kopīgošana).

14) Interneta lietošana (Informācijas meklēšana, ziņu portāli, mācīšanās iespējas internetā, izklaides un sociālie portāli, sludinājumu serveri, tirdzniecības iespējas internetā).

 

Individuālas grupas tiek plānotas pēc pieprasījuma.

Uzņēmumam iespējams pieteikt apmācību izmantojot NVA (nodarbinātības valsts aģentūras programmas) http://www.nva.lv/index.php?cid=433&mid=437&txt=2925&from=0

Maksa par 120 ak.st. - 360,00 eur

Mēs piedāvājam arī īsākus kursus datorzinību apguvei, vairāk varat iepazīties šeit.