60 un 150 akadēmiskās stundas

1. Gada pārskata sagatavošanas reglamentējošie normatīvie akti.
2. Sagatavošanas darbi gada pārskatam.
3. Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana.
4. Piemērs gada pārskata sastādīšanai.
5. Nodokļi, nodokļu aprēķināšana un uzskaite.
6. Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
7. PVN;
8. IIN;
9. un citi nodokļi.

Maksa par 60 ak.st  kursu 453.00 eur ar PVN vienam dalībniekam

Maksa par 150 ak.st  kursu 800 eur + PVN vienam dalībniekam